0981351756

Home / GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ JVC

GIỚI THIỆU VỀ JVC: Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế JVC là một công ty thành lập với mục tiêu đào tạo tác phong, văn hóa, cách làm việc Nhật Bản và tiếng Nhật cho người Việt. Qua đó làm cầu nối để đưa các kỹ …

Read More »

GIÁ TRỊ CỐT LÕI JVC

Kinh doanh phải hướng đến tạo ra các giá trị ngày càng tốt hơn cho con người và xã hội đồng thời thông qua sự phát triển năng lực mỗi cá nhân gắn kết sự phát triển doanh nghiệp và xã hội. Các hoạt động chủ yếu của chúng tôi …

Read More »