0981351756

Home / TIẾNG NHẬT / CÁCH ĐẾM TUỔI TRONG TIẾNG NHẬT

CÁCH ĐẾM TUỔI TRONG TIẾNG NHẬT

Đếm tuổi là một trong những điều cơ bản mà người học tiếng Nhật cần biết. Dưới đây là cách đếm tuổi trong tiếng Nhật.

Cách đếm tuổi trong tiếng Nhật:

TIẾNG NHẬT CÁCH ĐỌC TIẾNG VIỆT
いっさい ISSAI (ÍS SAI) 1 TUỔI
にさい NI SAI 2 TUỔI
さんさい SAN SAI 3 TUỔI
よんさい YON SAI 4 TUỔI
ごさい GÔ SAI 5 TUỔI
ろくさい RÔ KU SAI 6 TUỔI
ななさい NA NA SAI 7 TUỔI
はっさい HASSAI (HÁS SAI) 8 TUỔI
きゅうさい KYU SAI 9 TUỔI
じゅうさい JYU SAI 10 TUỔI
じゅういっさい JYU ISSAI 11 TUỔI
じゅうにさい JYU NI SAI 12 TUỔI
じゅうさんさい JYU SAN SAI 13 TUỔI
じゅうよんさい JYU YON SAI 14 TUỔI
じゅうごさい JYU GÔ SAI 15 TUỔI
じゅうろくさい JYU RÔ KU SAI 16 TUỔI
じゅうななさい JYU NA NA SAI 17 TUỔI
じゅうはっさい JYU HASSAI 18 TUỔI
じゅうきゅうさい JYU KYUU SAI 19 TUỔI
はたち HA TA CHI 20 TUỔI
にじゅういっさい NI JYU ISSAI 21 TUỔI
さんじゅうさい SAN JYU SAI 30 TUỔI
よんじゅうさい YON JYU SAI 40 TUỔI
ごじゅうさい GO JYU SAI 50 TUỔI
ろくじゅうさい RÔ KU JYU SAI 60 TUỔI
ななじゅうさい NA NA JYU SAI 70 TUỔI
はちじゅうさい HA CHI JYU SAI 80 TUỔI
きゅうじゅうさい KYU JYU SAI 90 TUỔI
ひゃくさい HYA KU SAI 100 TUỔI
~ さい ~~ SAI ~~ TUỔI

 

Khi hỏi tuổi một ai đó có 2 cách để hỏi:

おいくつですか?(Lịch sự) – Ô i ku tsu đê sư ka~?

なんさいですか?(Thân mật) – Nan sai đê sư ka~?

 

  • Qui tắc chung đếm tuổi ( số ) trong tiếng Nhật :

Hàng trăm – Hàng chục – Hàng đơn vị

Ví dụ : 111 tuổi

Cách đọc : 100 – 10 – 1 tuổi à ひゃく – じゅう –  いっさい ( Hya ku – Jyu – Is Sai )

35 tuổi

Cách đọc : 30 – 5 tuổi à さんじゅう –   ごさい ( San jyu – Go Sai )

Check Also

50 TÊN ĐỘNG VẬT

🔖💖 CHÀO HÈ RỰC RỠ – HỌC NGAY KẺO LỠ 💖🔖 🍀✴️ Ưu Đãi Đặc Biệt Trong Tháng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *